Munkajog-védelem


Munkaügyi audit, munkaügyi, munkajogi tanácsadás és szolgáltatás
 
Igény esetén megvizsgáljuk a Megrendelő gazdasági érdekei alapján kialakított és alkalmazott foglalkoztatási körülményeket, szabályokat.
 • A vizsgálat eredményeként
 1. értékeljük az alkalmazott foglalkoztatási gyakorlatot, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályi előírásoknak való megfelelését, illetve a munkaügyi rendszer rugalmasságát,
 2. feltárjuk a megrendelőnek a jelenleg alkalmazott foglalkoztatási gyakorlat gazdasági és jogi kockázatának mértékét – hatósági ellenőrzés esetére,
 3.  javaslatokat dolgozunk ki új foglalkoztatási konstrukciókra a kockázati, gazdasági tényezők mértékének különbözői szintjeinek bemutatásával,
 4. a javaslatok közül a megrendelő választása után és igénye szerint közreműködünk a preferált foglalkoztatási struktúra kialakításában, ideértve a Megrendelő kijelölt szakembereinek képzését, tájékoztatását.
 • Igény esetén személyes szakmai konzultációkat tartunk a Megrendelő által megjelölt kérdésekben.
 • Folyamatos szakmai és jogi kontroll alatt tartjuk a bérszámfejtési tevékenységet és munkaügyi adminisztrációt, hogy az megfeleljen a Megrendelő érdekeinek és a hatályos jogszabályoknak.
 • Naprakészen informáljuk a megrendelőt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályok változásairól.
 • Ellátjuk a Megrendelő képviseletét a foglalkoztatást ellenőrző hatóságok előtt.
 • Elvégezzük a hatósági ellenőrzések megállapításának, eredményeinek feldolgozását és az alkalmazott rendszerbe való beillesztését.

Ha szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérjen árajánlatot.
 
Két fő tanácsadó kolléga dolgozik ezen a területen, 10, illetve 15 éves munkatapasztalattal, amelyet részben a hatósági oldalon, ellenőrzési területen szereztek. Egyik tanácsadó kolléga jogi szakvizsgával rendelkezik. Tanácsadói munkájuk eredményeként partnereink több éve folyamatosan társaságunkat bízzák meg a foglalkoztatással kapcsolatos problémáik, teendőik kezelésével.
 
Munkavédelmi szolgáltatás
 
Az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet alapján a munkáltató veszélyességi osztályba sorolása, ennek megfelelően annak megállapítása, milyen munkavédeli végzettségű szakembert mennyi időben kell alkalmaznia. Ezt a szolgáltatást a munkáltató megvásárolhatja Tőlünk.
 
Cégünk a munkavédelmi szakfeladatokat (törvényi kötelezettségeket) megfelelően képzett és gyakorlott szakemberrel végzi. A törvényben előírt munkavédelmi szakfeladatok a következők:
 • A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése a munkavédelmi üzembe helyezésekhez,
 • Az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése,
 • Közreműködés a munkahely egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében,
 • Közreműködés a kockázatértékelés és a hozzá kapcsolódó intézkedési terv elkészítésében,
 • A munkavédelmi oktatási tematika elkészítése és a munkavédelmi oktatás megtartása és adminisztrálása,
 • Az egyéni védőeszköz-juttatás belső rendjének meghatározása,
 • Munkabalesetek kivizsgálása,
 • Ellátjuk a Megrendelő képviseletét a foglalkoztatást ellenőrző hatóságok előtt.
 • Elvégezzük a hatósági ellenőrzések megállapításának, eredményeinek feldolgozását és az alkalmazott rendszerbe való beillesztését.
 
Ha szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérjen árajánlatot.
 
Szakembereink 20 illetve 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Gyakorlatukat munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból a gazdaság legproblémásabb ágazataiban (építőipar, logisztika, tömegközlekedés és mezőgazdaság) szerezték. Ezen tapasztalatok alapján joggal kijelenthető, hogy a kereskedelmi és szolgáltató szektorban is eredményes munkát tudnak végezni.